Kurslar

9. Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kursu

8 Haziran 2024 Konya

20. Yoğun Bakımda USG Kullanımı Kursu

7 Haziran 2024 Konya

11. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

11 Mayıs 2024 Diyarbakır

9. Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu

04 Mayıs 2024 İstanbul

Yoğun Bakım Asistan Okulu

20-21 Nisan 2024 İstanbul

2. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Okulu

30 Mart 2024 İzmir

8. Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu

16 Mart 2024 Bursa

16. Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu

8-9 Mart 2024 Ankara

Yoğun Bakımda Nütrisyon Sempozyumu

13 Ocak 2024 İzmir

15. Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu

12-13 Ocak 2024 İstanbul