Kurslar

6.Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

07 Ocak 2023 İzmir

ISTYOBA

15 Aralık 2022

14. Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu

09-10 Aralık 2022 Diyarbakır

5. Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu

26 Kasım 2022 İstanbul

7.Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

22 Ekim 2022 Ordu

Bölge toplantısı ekstrakorporeal organ destek tedavilerinde güncel yaklaşımlar - DÜZCE

15 Ekim 2022 Düzce

6.Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kursu

10 Eylül 2022 Eskişehir

16.Yoğun Bakımda USG Kullanımı Kursu

09 Eylül 2022 Eskişehir

5. YOĞUN BAKIMDA EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

2 Temmuz 2022 Malatya

15. Yoğun Bakımda USG Kullanımı Kursu

1 Temmuz 2022 Malatya